De Lionsclub Vinkeveen en Waverveen zet zich al 35 jaar actief in voor goede doelen in de directe omgeving van de Ronde Venen en projecten in het buitenland.  Een jubileum om niet ongemerkt voorbij te laten gaan en wat door de leden feestelijk is afgesloten met een diner in Hotel-Café ’t Meertje, waar zij twee keer per maand bijeenkomen.

De Lionsclub is een enthousiaste club van mannen en vrouwen, die gezamenlijk een positieve bijdrage willen leveren aan de samenleving. Deze bijdrage wordt op twee manieren geleverd. Met eigen acties verwerft de club fondsen, die vervolgens worden besteed aan diverse goede doelen. Daarnaast bieden de leden immateriële hulp bij diverse projecten door inzet van de leden.

Lions zijn wereldwijd actief.
De serviceorganisatie Lions Clubs International is een wereldwijde vereniging van Lionsclubs waarin mensen vanuit kameraadschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis verschillende initiatieven nemen voor een betere samenleving.
Met ruim 1,3 miljoen leden vormen de Lions de grootste serviceorganisatie ter wereld. Wereldwijd zijn er in 202 landen ongeveer 45.000 Lionsclubs en 5500 Leoclubs (jongeren van 20 tot 35 jaar).
Dit resulteert in het feit dat Lions International meestal als één van de eerste organisaties hulp ter plaatse kan bieden. Of het nu de aardbeving in Haïti of Nieuw-Zeeland was, of tijdens de Tsunami’s in Indonesië en Sri Lanka of meer recent in Japan. Het Lions motto is “We Serve” (Wij helpen).

Wat doet de Lionsclub Vinkeveen en Waverveen zoal?
Waarschijnlijk kent u de Lionsclub van de jaarlijkse Koninginnedagbraderie, die zij dit jaar alweer voor de 33-ste keer hebben georganiseerd. Alle leden helpen bij het verzorgen van dit grote evenement op het terrein van Maria-Oord.

Daarnaast wordt sponsorgeld binnengehaald via advertenties in het Koninginnedagboekje, dat in de Ronde Venen wordt verspreid, en voor het financieren van een aantal attracties op de braderie zelf. Sinds 2 jaar heeft de Lionsclub een samenwerking met Roekz en de 2 Heertjes, waardoor de braderie uitgebreid kon worden met een muziekpodium met optredens van vele artiesten. Hierdoor is Koninginnedag een echt feest geworden.
Twee weken voorafgaand aan de braderie, medio april, organiseert de Lionsclub de inmiddels bekende plantenmarkt bij het winkelcentrum op de Plevierenlaan.

Waarom organiseren de Lions evenementen?
De evenementen worden opgezet om gelden binnen te krijgen voor de financiering van de doelen die de Lionsclub ondersteunt. Alle ontvangsten komen daadwerkelijk terecht bij de betreffende goede doelen, door de belangeloze inzet van de leden.

Welke goede doelen sponsort de Lions ?
De eerstkomende activiteit is het uitdelen van kerstpakketten aan speciaal geselecteerde gezinnen en alleenstaanden in de Ronde Venen die het financieel zeer zwaar hebben. De Lionsclub verzorgt dit elk jaar via de thuisbegeleiding van Zuwe Zorg, die de kerstpakketten persoonlijk uitdeelt.

Een jaarlijks terugkerend evenement is de Red-Crosser dag. De Lions nodigen hiervoor een aantal senioren van Zuiderhof en Maria-Oord uit, om een dag naar Amsterdam te gaan om een rondrit te maken in de Rode Kruis tram. Dit evenement kan alleen plaatsvinden door de hulp van vele vrijwilligers uit beide huizen.

Voor de Openbare Basisschool Molenland te Mijdrecht wordt het meerjarige ‘Leefstijl’ project door de Lionsclub ondersteund. Kinderen leren hierbij om oog te hebben voor anderen in de omgang met elkaar.

Ook is er dit jaar een donatie van €500 gegeven aan EHBO vereniging Lucas, tevens als blijk van waardering voor de enorme inzet van hun vrijwilligers op Koninginnedag. Een mooi voorbeeld van verenigingen die elkaar helpen.

Afgelopen jaren hebben de Lions ook de Ouderenzorg in Sri Lanka ondersteund via de stichting Medi-Aid, via donatie voor de kosten van het verschepen van een container vol met rolstoelen, bedden, speelgoed en overige noodzakelijke onderdelen naar Sri Lanka.
De stichting Medi-Aid biedt in Sri Lanka zowel op materiële en financiële als op immateriële manier ondersteuning. De bouw en inrichting van een zorgcentrum is gerealiseerd, maar ook de opleiding van de medewerkers wordt in samenwerking met medewerkers van Mariaoord op vrijwilligersbasis verzorgd.
Op dit moment vindt de inventarisatie plaats welke goede doelen volgend jaar door de Lionsclub ondersteund zullen worden.

De Lionsclub Vinkeveen en Waverveen is een no-nonsense, enthousiaste club van vrouwen en mannen tussen de 35 en 75 jaar jong. Mensen met levenservaring, sociaal betrokken, betrouwbaar, die met plezier tijd vrij maken om samen actief te zijn voor het goede doel. Bent u ook zo iemand? Neem dan vooral contact op!