Bij de besteding van de ingezamelde gelden wordt in principe gewerkt vanuit de volgende verdeelsleutel: 1/3 deel is bestemd voor regionale, lokale doelen, 1/3 deel wordt besteed aan nationale doelen en het overige deel gaat op aan internationale doelen.

In voorafgaande jaren werd op internationaal terrein, zoals al reeds vele jaren geschiedt, een bijdrage geleverd aan het Starehe Boys Center in Nairobi, Kenia. Op deze school wordt de opleiding van twee leerlingen financieel ondersteund. Omdat enkelen leden van onze Lions Club over plaatselijke contacten beschikken, weten wij dat de gelden goed worden besteed.

Eveneens is dit het geval met onze financiële bijdrage aan de Stichting Kinderfonds NEEP. Deze stichting maakt de opvang van weeskinderen in India mogelijk.

Ten tijde van door aardbeving getroffen gebieden in en rondom Turkije, namen wij de brandstofkosten voor onze rekening.Op deze manier werd vervoer van ingezamelde hulpgoederen mogelijk.

In onze regio verleenden wij o.a. financiële steun aan het Johannnes Hospitum te Wilnis voor de inrichting van een gastenkamer. Ook bekostigen wij de aanschaf van 800 takkenbossen om daarmee, met inzet van eigen mankracht, enkele eilanden in de Vinkeveense Plassen tegen afkalving te beschermen.