De Lions Club Vinkeveen en Waverveen organiseert jaarlijks de Koningsdag Braderie. In 2013 werd de Braderie al 35 jaar georganiseerd door ons en is inmiddels een grote traditie geworden op Koningsdag. Indertijd is deze Braderie ontstaan uit de tweeledige behoefte iets te organiseren op Koningsdag voor de bewoners van Vinkeveen, Waverveen en de omliggende woonkernen. Ten tweede moest het doel van de Lions, het bijeengaren van gelden voor goede doelen, gestalte krijgen. De oplossing heeft...