De Lions Club Vinkeveen en Waverveen organiseert jaarlijks de Koningsdag Braderie. In 2013 werd de Braderie al 35 jaar georganiseerd door ons en is inmiddels een grote traditie geworden op Koningsdag.

Indertijd is deze Braderie ontstaan uit de tweeledige behoefte iets te organiseren op Koningsdag voor de bewoners van Vinkeveen, Waverveen en de omliggende woonkernen.

Ten tweede moest het doel van de Lions, het bijeengaren van gelden voor goede doelen, gestalte krijgen.

De oplossing heeft zich vertaald in de ‘Braderie’, waarbij Maria Oord (sinds 2007) als een ideale centrale locatie van Vinkeveen wordt gezien. Inmiddels na een kleine twintig jaar, is deze Braderie niet meer weg te denken uit onze lokale en regionale samenleving.

Op deze wijze verzorgen wij als Lions Club hopelijk ook een kleine immateriële bijdrage aan een positieve ontwikkeling van ons dorp.