Project Leefstijl op OBS Molenland

Het team van OBS Molenland uit Mijdrecht, gemeente De Ronde Venen, was al een poos op zoek naar een antwoord op de vraag; “wat gaat de school concreet doen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en hoe gaan we dat volgen tijdens de basisschoolperiode”. Al gauw kwamen we in contact met “leefstijl”.

Na veel informatie en een introductie door een trainer van Leefstijl, werden het team en de ouders enthousiast. Ik ging op zoek naar een sponsor want het is een kostbare methode en de scholen ontvangen hiervoor (nog) geen subsidie. De Lions Vinkeveen- Waverveen reageerden positief op mijn verzoek en nodigden mij uit om te komen vertellen waarom wij Leefstijl zo belangrijk vonden voor onze leerlingen.

De school wil de leerlingen spelenderwijs laten nadenken over normen en waarden en het inzicht vergroten in de eigen gevoelswereld en die van de medeleerlingen. We willen het schoolklimaat zo veilig mogelijk maken en de leerlingen zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij brengen. Dit moet wel in samenwerking met de ouders.

Leefstijl geeft hierop een duidelijk antwoord. Leefstijl is door de Lions Quest Nederland vanuit Amerika naar Nederland gehaald en herschreven. Het bestaat uit een leerlingen boek, werkschriften, handleidingen voor de leerkrachten en veel leuke spelletjes om de lessen mee te beginnen.

Inmiddels zijn wij er twee jaar mee bezig en zijn hierin financieel flink ondersteund door de Lions Vinkeveen- Waverveen. Zij hebben o.a. de tweedaagse teamscholing, de aanschaf van de leerlingenboeken en jaarlijks de werkschriften gefinancierd.
Zo dragen zij heel duidelijk hun steentje bij aan een positieve maatschappelijke ontwikkeling.

De leerlingen, de leerkrachten en de ouders zijn enthousiast over de Leefstijlessen. De ouders worden hierbij betrokken via de leefstijlbrieven, de opdrachten in de werkboeken en ouderavonden. We zien vooral bij de jongere leerlingen voorzichtige veranderingen ontstaan in de omgang met elkaar en het eigen gedrag. Het is natuurlijk geen tovermiddel, het team zal hieraan met de ouders hard moeten blijven werken. Maar we hebben allemaal het gevoel dat we op de goede weg zijn.

Namens alle leerlingen, ouders en teamleden van OBS Molenland: Lions heel erg bedankt!
We hopen het komende schooljaar ook weer op jullie hulp te mogen rekenen!

Margreet van ’t Hof Directeur OBS Molenland