Jaarlijks geraken steeds meer kinderen in Nederland in de situatie dat hun verjaardag niet gevierd kan worden. Geen traktatie voor de klasgenoten, geen feestje met slingers, toeters en taart, geen cadeautjes. De kinderen worden zelfs ziek thuis gehouden uit schaamte voor de klasgenootjes. Exacte getallen zijn over deze kinderen niet te geven, omdat veel gezinnen buiten het directe blikveld van hulpverlenende instanties als Voedselbank en dergelijke blijven.

Stichting Jarige Job verzorgt verjaardagspakketten voor deze kinderen, zodat hun verjaardag toch nog een feestje wordt met slingers, traktaties, taartmix en -versiering en uiteraard een cadeautje voor de jarige zelf. In onze gemeente De Ronde Venen heeft de Stichting jaarlijks ongeveer 75 kinderen in beeld waarvoor zij een pakket verzorgen. De leden van de Lions club Vinkeveen Waverveen vinden dit een onverteerbaar cijfer en hebben daarom de samenwerking met Stichting Jarige Job gezocht. Na een enthousiaste presentatie door Anneke van der Heijden aan de Lions leden, is besloten de Stichting financieel te steunen om de Ronde Veense kinderen in ieder geval een feestelijke verjaardag te geven. Deze financiële steun van Lions Vinkeveen Waverveen wordt mede gerealiseerd door het organiseren van de jaarlijkse Koningsdag activiteiten in Vinkeveen.

Naast financiële steun kon de Lions club recent ook nog een extra donatie aan Stichting Jarige Job doen. Dankzij ABN AMRO Foundation kreeg de Lions club een hoeveelheid pakketjes met Freek Vonk doe-boeken en DVD’s ter beschikking en heeft deze direct aan Anneke van der Heijden van Jarige Job overhandigd.

De steun van de Lions club Vinkeveen en Waverveen zal zeker voortgezet worden aan de Stichting Jarige Job in de toekomst om zo nog vele kinderen een fijne verjaardag te kunnen bezorgen!

Foto: Overhandiging van extra donatie aan stichting Jarige Job vertegenwoordigd door Anneke van der Heijden door Sandra Meessen namens Lions club Vinkeveen/ABN Amro Foundation.